دسته: انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن 4 اتمسفر

اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن 4 اتمسفر

انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن 4 اتمسفر

اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی شامل اقلام زیر می باشد:

سه راه جوشی 45 درجه – سه راه جوشی 90 درجه – موفه کوتاه – موفه بلند –

درپوش تست – زانو جوشی 90 درجه – زانو جوشی 45 درجه – تبیدیل جوشی –

دریچه بازدید – سیفون – سیفون تبدیل

تقریبا از حدود نیم قرن پیش صنعت ساختمان سازی به روش نوین در کشور ایران آغاز شده

و به مرور و با رشد این صنعت تحولات بسیاری در انواع قسمت های این صنعت مشاهده می گردد .

یکی از قسمت های مهم در هر ساختمان سیستم فاضلابی می باشد

که انواع مختلف آن به مرور و پس از حذف روش های سنتی قدیم

وارد صنعت ساختمان شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن 4 اتمسفر انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن 4 اتمسفر

لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر سایز لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر مزایا مقاومت مكانيكي مناسب در عين داشتن دانسيته پايين مقاومت شيميايي بالا مقاومت سايشي بسيار عالي طول عمر مطلوب بهداشتي و غير سمي بودن فساد ناپذيري قابليت حمل ونقل و جابجائي آسان تنوع در سايز مقاومت بسيار عالي درمقابل زلزله انعطاف پذيري بسيار عالي […]

لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر سایز لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر مزایا مقاومت مكانيكي مناسب در عين داشتن دانسيته پايين مقاومت شيميايي بالا مقاومت سايشي بسيار عالي طول عمر مطلوب بهداشتي و غير سمي بودن فساد ناپذيري قابليت حمل ونقل و جابجائي آسان تنوع در سايز مقاومت بسيار عالي درمقابل زلزله انعطاف پذيري بسيار عالي […]

لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر سایز لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر مزایا مقاومت مكانيكي مناسب در عين داشتن دانسيته پايين مقاومت شيميايي بالا مقاومت سايشي بسيار عالي طول عمر مطلوب بهداشتي و غير سمي بودن فساد ناپذيري قابليت حمل ونقل و جابجائي آسان تنوع در سايز مقاومت بسيار عالي درمقابل زلزله انعطاف پذيري بسيار عالي […]

لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر سایز لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر مزایا مقاومت مكانيكي مناسب در عين داشتن دانسيته پايين مقاومت شيميايي بالا مقاومت سايشي بسيار عالي طول عمر مطلوب بهداشتي و غير سمي بودن فساد ناپذيري قابليت حمل ونقل و جابجائي آسان تنوع در سايز مقاومت بسيار عالي درمقابل زلزله انعطاف پذيري بسيار عالي […]

لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر سایز لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر مزایا مقاومت مكانيكي مناسب در عين داشتن دانسيته پايين مقاومت شيميايي بالا مقاومت سايشي بسيار عالي طول عمر مطلوب بهداشتي و غير سمي بودن فساد ناپذيري قابليت حمل ونقل و جابجائي آسان تنوع در سايز مقاومت بسيار عالي درمقابل زلزله انعطاف پذيري بسيار عالي […]

لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر سایز لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر مزایا مقاومت مكانيكي مناسب در عين داشتن دانسيته پايين مقاومت شيميايي بالا مقاومت سايشي بسيار عالي طول عمر مطلوب بهداشتي و غير سمي بودن فساد ناپذيري قابليت حمل ونقل و جابجائي آسان تنوع در سايز مقاومت بسيار عالي درمقابل زلزله انعطاف پذيري بسيار عالي […]

لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر سایز لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر مزایا مقاومت مكانيكي مناسب در عين داشتن دانسيته پايين مقاومت شيميايي بالا مقاومت سايشي بسيار عالي طول عمر مطلوب بهداشتي و غير سمي بودن فساد ناپذيري قابليت حمل ونقل و جابجائي آسان تنوع در سايز مقاومت بسيار عالي درمقابل زلزله انعطاف پذيري بسيار عالي […]

لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر سایز لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر مزایا مقاومت مكانيكي مناسب در عين داشتن دانسيته پايين مقاومت شيميايي بالا مقاومت سايشي بسيار عالي طول عمر مطلوب بهداشتي و غير سمي بودن فساد ناپذيري قابليت حمل ونقل و جابجائي آسان تنوع در سايز مقاومت بسيار عالي درمقابل زلزله انعطاف پذيري بسيار عالي […]

لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر سایز لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر مزایا مقاومت مكانيكي مناسب در عين داشتن دانسيته پايين مقاومت شيميايي بالا مقاومت سايشي بسيار عالي طول عمر مطلوب بهداشتي و غير سمي بودن فساد ناپذيري قابليت حمل ونقل و جابجائي آسان تنوع در سايز مقاومت بسيار عالي درمقابل زلزله انعطاف پذيري بسيار عالي […]

لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر سایز لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر مزایا مقاومت مكانيكي مناسب در عين داشتن دانسيته پايين مقاومت شيميايي بالا مقاومت سايشي بسيار عالي طول عمر مطلوب بهداشتي و غير سمي بودن فساد ناپذيري قابليت حمل ونقل و جابجائي آسان تنوع در سايز مقاومت بسيار عالي درمقابل زلزله انعطاف پذيري بسيار عالي […]