برچسب: شیر فشار شکن 6 اینچ

شیر فشار شکن 6 اینچ

شیر فشار شکن 6 اینچ

انواع شیرفشار شکن

شیرهای فشار شکن (P.R.V) بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند . چنانچه در شبکه بعد از شیر فشار شکن مصرف آب وجود نداشته باشد برای جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیک شیر فشار شکن به طور اتوماتیک جریان را قطع می کند .

شیر فشار شکن 6 اینچ چدنی فلنج دار
شیر فشار شکن 6 اینچ چدنی فلنج دار

استفاده از این شیر ها سهولت بهربرداری از شبکه وخطوط انتقال حذف هزینه های هنگفت خرید زمین و ساخت مخازن فشار شکن را در بردارد و نیز با کاهش فشارهای نا خواسته در شبکه ها و خطوط انتقال به مقدار زیادی از هدر رفتن سیال جلوگیری می کند.

وبلاگ ما >>>> وبلاگ

وبلاگ ما >>>> وبلاگ

لیست قیمت شیر آلات خودکار

انواع شیرهای فشار شکن نحوه عملکرد شیر فشار شکن

شیر های فشار شکن دنده ای برنجی ایتالیایی در سایز های  1/2 اینچ

3/4 اینچ 1 اینچ 1 – 1/4 اینچ 1 – 1/2 اینچ 2 اینچ 2 – 1/2 اینچ 3 اینچ 4 اینچ موجود است .

شیر های فشار شکن چدنی فلنج دار در سایز های  2 اینچ – 1/2 2 اینچ – 3 اینچ – 4 اینچ – 5 اینچ – 6 اینچ – 8 اینچ موجود می باشد.

فشار خروجی شیر های فشار شکن قابل تنظیم می باشد .

فشار شکن ایتالیایی

شیرفشار شکن ایتالیایی شیر های فشار شکن سیم ایتالیا

شیر فشار شکن 6 اینچ

انواع شیرفشار شکن یورک ایتالیا و سیم ایتالیا موجود است .

لیست قیمت و کاتالوگ انواع شیرالات سیم⇓⇓⇓

برای تهیه ی قیمت شیر آلات خودکار سیم  و یورک ایتالیا  (فروش عمده) روی برند آن ها کلیک کرده و قیمت محصول مورد نظر خود را به راحتی جست و جو کنید.

شیر های فشار شکن دنده ای برنجی ایتالیایی در سایز های  1/2 اینچ

3/4 اینچ 1 اینچ 1 – 1/4 اینچ 1 – 1/2 اینچ 2 اینچ 2 – 1/2 اینچ 3 اینچ 4 اینچ موجود است .

          

شیر فشار شکن ۶ اینچ شیر فشار شکن ۶ اینچ انواع شیرفشار شکن شیرهای فشار شکن (P.R.V) بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند . چنانچه در شبکه بعد از شیر فشار شکن مصرف آب وجود نداشته باشد برای جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیک […]

شیر فشار شکن یورک شیر فشار شکن یورک چیست شیرهای فشار شکن (P.R.V) بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند . چنانچه در شبکه بعد از شیر فشار شکن مصرف آب وجود نداشته باشد برای جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیک شیر فشار شکن به […]

شیر فشار شکن شیر فشار شکن چیست انواع  فشار شکن لیست قیمت شیرهای فشار شکن (P.R.V) بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند . چنانچه در شبکه بعد از شیر فشار شکن مصرف آب وجود نداشته باشد برای جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیک شیر […]