برچسب: شیر دسته بلند

شیر دسته بلند شیر دسته بلند پلی اتیلن برای مکان هایی استفاده می شود که لوله کشی آب در زیر زمین یا زیر خاک در زمین های کشاورزی قرار گرفته و نیاز به قطع و وصل جریان آب وجود دارد. شیر دسته بلند پلی اتیلن در دو مدل شیر فلکه ای ( گیت ولو ) […]