برچسب: زانو یکسر مغزی فلز

زانو یکسر مغزی فلزی زانو یکسر مغزی فلزی  (بیرون دنده نری ) در مواقعی استفاده می شود که باید لوله پلی پروپیلن را به اتصالات دنده ای اتصال دهیم. این نوع اتصالات از یک سر به لوله پلی پروپیلن جوش داده میشود و یکسر دیگر آن باید به اتصالات دنده ای مانند اتصالات برنجی و […]