برچسب: زانو یکسر فلز وحید

زانو یکسر بوشن فلزی زانو یکسر بوشن فلزی زانو یکسر مغزی فلزی  (بیرون دنده) در مواقعی استفاده می شود که باید لوله پلی پروپیلن را به اتصالات دنده ای اتصال دهیم. این نوع اتصالات از یک سر به لوله پلی پروپیلن جوش داده میشود و یکسر دیگر آن باید به اتصالات دنده ای مانند اتصالات […]