برچسب: زانو یو پی وی سی

زانو Upvc زانو Upvc یرای تغییر جهت آب به زاویه ۴۵ یا ۹۰ درجه کار برد دارد. که هم به صورت چسبی و هم به صورت یکسر دنده موجود می باشد. انواع زانو Upvc زانو Upvc 45 درجه زانو Upvc 90 درجه زانو Upvc یکسر دنده زانو Upvc دو سر دنده زانو Upvc چپقی ( […]