برچسب: زانویی لوله گالوانیزه

زانویی لوله گالوانیزه

زانویی لوله گالوانیزه  در دو زاویه ی ۹۰ درجه و ۴۵ به منظور استفاده راحت

در زوایای مختلف و به دوگونه سرد و گرم تولید می گردد و در صنایع

آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

زانو گالوانیزه  در دو زاویه ی ۹۰ درجه و ۴۵ به منظور استفاده راحت

در زوایای مختلف و به دوگونه سرد و گرم تولید می گردد و در صنایع

آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

زانو گالوانیزه  در دو زاویه ی ۹۰ درجه و ۴۵ به منظور استفاده راحت

در زوایای مختلف و به دوگونه سرد و گرم تولید می گردد و در صنایع

آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

زانو گالوانیزه  در دو زاویه ی ۹۰ درجه و ۴۵ به منظور استفاده راحت

در زوایای مختلف و به دوگونه سرد و گرم تولید می گردد و در صنایع

آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

اتصالات گالوانیزه زانو گالوانیزه نوعی از اتصالات گالوانیزه در دو زاویه ی ۹۰ درجه و ۴۵ به منظور استفاده راحت در زوایای مختلف و به دوگونه سرد و گرم تولید می گردد و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. سه راهی گالوانیزه سه راهی […]

زانو گالوانیزه زانو گالوانیزه/آهن چکش خوار یک آلیاژ آهن-کربن است که ترکیبی از خواص برجسته چدن (ریخته گری) و فولاد (قدرت و انعطاف پذیری) است. و ساخت قطعات نازک Walled به خصوص مناسب است. چدن چدنی سخت و شکننده و غیر قابل انعطاف است که در کشور ریخته گری شده است و تنها پس از […]

اتصالات گالوانیزه برزیل اتصالات گالوانیزه برزیل توپی برزیلی TUPY   اتصالات گالوانیزه برزیل توپی شامل اتصالات سه راهی ( سراه ، سه راه ، سراهی ) ، مهره ماسوره ، مغزی ، بوشن ، زانو ( زانویی ) ، تبدیل ، چپقی روپیچ توپیچ ، درپوش  و . .  میباشد .   لیست قیمت ( […]

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل