تفاوت شیر فلکه کشویی و سوزنی

شیر فلکه کف فلزی | لیست قیمت انواع شیر فلکه کف فلزی برنجی دنده ای و چدنی فلنج دار

شیر فلکه کف فلزی شیر فلکه کف فلزی/شیر سوپاپی شیر فلکه کف فلزی (سوپاپی،سوزنی) چدنی فلنج دار شرکت فاراب اصل شیر فلکه سوزنی 1/2 2 اینچ (سوپاپی،کف فلزی) برنجی سیم CIM ایتالیا شیر فلکه سوزنی کیز ایران شیر فلکه سوزنی کیز ایران شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا اندازه اسمی 32 الی 250 میلیمتر فشار کاری ۱۶ بار عملکرد تنظیم و قطع و وصل ...

شیر فلکه کشویی دنده ای | لیست قیمت انواع شیر فلکه کشویی دنده ای برنجی – سیم ایتالیا CIM – کیز ایران – سامین شیر فلکه pn16 و pn20

انواع شیر فلکه کشویی دنده ای شیر فلکه کشویی دنده ای برنجی سیم ایتالیا شیر فلکه کشویی دنده ای برنجی سیم ایتالیا شیر فلکه کشویی دنده ای برنجی سنگین سیم ایتالیا شیر فلکه کشویی دنده ای برنجی سیم ایتالیا شیر فلکه کشویی دنده ای برنجی کیز ایران شیر فلکه کشویی دنده ای برنجی سامبن شیر فلکه کشویی دنده ای برنجی ...