برچسب: تعیین ضخامت عایق الاستومری

جدول ضخامت عایق الاستومری جدول ضخامت عایق الاستومری/برای به دست آوردن ضخامت مورد نیاز عایق در شرایط جوی مختلف از جدول های زیر استفاده کنید. ضخامت های پیشنهادی برای لوله ها در شرایط مختلف ضخامت های پیشنهادی برای عایق کاری کانال هوا (Duct)   لیست قیمت انواع عایق های الاستومری     در صورت عدم ورود […]