برچسب: بوشن pvc

بوشن پلیکا ( رابط لوله پلیکا PVC-U سوکت یا کوبلینگ ) بوشن پلیکا نوعی اتصال لوله پلیکا می باشد که برای اتصال دو لوله پلیکا هم سایز به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. نام دیگر این اتصال سوکت یا کوپلینگ میباشد . که در نوع ترمزدار و بدون ترمز در انواع سایز ۲۰ ۲۵ […]