برچسب: بوشن گالوانیزه مک

اتصالات گالوانیزه مک فروش اتصالات گالوانیزه مک بصورت دنده ای و به دو صورت اتصالات گالوانیزه سفید و اتصالات گالوانیزه سیاه تولید و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. لیست قیمت ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ روش ساخت اتصالات گالوانیزه به دو صورت گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد […]