برچسب: بوشن روپیچ پرسی 16

بوشن روپیچ پرسی بوشن روپیچ پرسی نوعی از اتصالات است که یکسر آن به لوله و یکسر دیگر آن اتصالات رزوه ای متصل می شود. ۱- اتصالات پرسی : اتصالات پرسی که با استفاده از فناوری نوین دنیا تولید می شود می تواند به صورت مستقلی یا همراه با اتصالات رزوه تای نصب و اجرا […]