برچسب: بوشن توپیچ کوپلی bts

بوشن توپیچ کوپلی بوشن توپیچ کوپلی از اتصالات پر کاربرد در لوله کشی پنج لایه می باشد. یکسر آن داخل دنده است که می توانید به اتصالات دنده ای متصلش کنید و سر دیگر آن به صورت کوپلی است که به لوله های پنج لایه متصل میشود و در انواع سایز ۱۶ ۲۰ ۲۵ ۳۲ […]