برچسب: بوشن توپیچ کوپلی 20

بوشن توپیچ کوپلی بوشن توپیچ کوپلی از اتصالات پر کاربرد در لوله کشی پنج لایه می باشد. یکسر آن داخل دنده است که می توانید به اتصالات دنده ای متصلش کنید و سر دیگر آن به صورت کوپلی است که به لوله های پنج لایه متصل میشود و در انواع سایز ۱۶ ۲۰ ۲۵ ۳۲ […]