برچسب: بوشن بدون ترمز پلیکا 125

بوشن تعمیری پلیکا ( رابط لوله پلیکا PVC-U سوکت یا کوبلینگ بدون ترمز ) بوشن تعمیری پلیکا نوعی اتصال لوله پلیکا می باشد که برای اتصال دو لوله پلیکا هم سایز به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع بوشن از نوع بدون ترمز میباشد که اگر لوله دچار شکستگی باشد میتواند روی لوله […]