برچسب: بورس لوازم آبیاری تهران

تجهیزات آبیاری تحت فشار تجهیزات آبیاری تحت فشار / از این روش می توان برای آبیاری انواع محصولات زراعی و در بعضی مواقع هم برای آبیاری درختان در زمینهای شیب دار ، هموار ، ناهموار و خاک های شنی و رسی استفاده کرد.۲ در این  روش آب به وسیله پمپ ، از مخزن یا منبع […]