برچسب: بهترین مارک شیر فلکه سفید

شیر فلکه سفید شیر فلکه سفید یا همان پلی پروپیلن برای کنترل آب در لوله کشی پلی پروپیلن استفاده می شود. لوله هاي سفید یا لوله هاي PP-R از پلی پروپیلن رندم کوپلیمر نوع ۳ ساخته می شوند و ظاهر آن ها مانند پلاستیک هاي عادي است . این لوله ها ، قادرند در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد ۲۰ بار و […]