برچسب: بهترین برند مهره ماسوره دو سر دنده Upvc

مهره ماسوره دو سر دنده Upvc مهره ماسوره دو سر دنده Upvc یکی از انواع اتصالات می باشد و برای متصل شدن دو قسمت لوله به یکدیگر استفاده می شود. مهره ماسوره از سه قسمت نری و مادگی و مهره واسط تشکیل شده است که اول قسمت های نری و مادگی را به لوله ها […]