برچسب: بست خاردار 16

بست خاردار گرمایش از کف از بست خاردار گرمایش از کف جهت محکم نگهداشتن لوله در لوله کشی گرمایش از کف (مثلا روی دیوار وگرمایش از کف) استفاده میشوند،این اتصال جزو اتصالات پنج لایه می باشد. این بست ها توسط دستگاه منگنه زن مخصوص اجرا می شود. دستگاه منگنه زن بست خاردار نیوپایپ فوم شانه […]