برچسب: بال ولو UPVC 2 اینچ

شیر توپی Upvc یا بال ولو Ball Valve شیر توپی چسبی UPVC از جمله مهمترین اتصالات در سیستم لوله کشی تأسیسات آبی است. در سیستم های لوله کشی ، شیر upvc انواع مختلفی دارند که برای کاربردهای گوناگون مانند قطع و وصل کردن جریان ، یک طرفه کردن جریان و کنترل  جریان مورد استفاده قرار می […]