برچسب: بال ولو PVC

شیر توپی Upvc یا بال ولو Ball Valve شیر توپی چسبی UPVC از جمله مهمترین اتصالات در سیستم لوله کشی تأسیسات آبی است. در سیستم های لوله کشی ، شیر upvc انواع مختلفی دارند که برای کاربردهای گوناگون مانند قطع و وصل کردن جریان ، یک طرفه کردن جریان و کنترل  جریان مورد استفاده قرار می […]