برچسب: بال ولو 3/4 اینچ

شیر گازی ۳/۴ اینچ شیر گازی ۳/۴ Ball Valve بال ولو ها شیرهای ساده قطع و وصل هستند که از یک قطعه توپی شکل برای متوقف کردن و راه اندازی دبی سیال در پایین دست شیر استفاده می شود. با چرخش ساقه شیر به سمت موقعیت باز شدن توپی چرخیده و سوراخی که در وسط […]