برچسب: انواع شیر فلکه کشویی

انواع شیر فلکه کشویی دنده ای شیر فلکه کشویی دنده ای کیز ایران  در صنایع تاسیساتی آب، شبکه های آبرسانی، سیستمهای آبیاری، شبکه های نفت، روغن و گازوئیل، صنایع تانکرسازی، پنوماتیک و هیدرولیک، مواد شیمیایی و صنایع ساختمان قابل استفاده می باشد.   شیر کشویی بر اساس استاندار ملی ایران به شماره ۳۶۶۴ و از […]