برچسب: انواع سیفون پلیکا

سیفون پلیکا ( شترگلو توالت یا شتر گلویی ) سیفون پلیکا نوعی از اتصالات لوله پلیکا می باشد که در سرویس های بهداشتی برای جلوگیری از برگشت بوی نا مطبوع فاضلاب استفاده می شود. نام دیگر این اتصال شتر گلویی ( شترگلو توالت ) میباشد که توسط چسب مخصوص به سایر اتصالات متصل میشود . […]