برچسب: انواع زانو پلیکا

زانو پلیکا زانو پلیکا نوعی اتصال لوله پلیکا می باشد که برای تغییر مسیر لوله پلیکا مورد استفاده قرار می گیرد و البته در دو زاویه ۴۵ درجه و ۹۰ درجه تولید می گردد. لیست قیمت ها⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓ برای تهیه لیست قیمت انواع لوله و اتصالات پلیکا میتوانید روی هر کدام از برندهای پلیمر گلپایگان PG ، تک […]