برچسب: اتصالات فاضلابی جوشی

اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی شامل اقلام زیر می باشد: سه راه جوشی ۴۵ درجه – سه راه جوشی ۹۰ درجه – موفه کوتاه – موفه بلند – درپوش تست – زانو جوشی ۹۰ درجه – زانو جوشی ۴۵ درجه – تبیدیل جوشی – دریچه بازدید – سیفون – سیفون […]