لوله پوش فیت یک سر سوکت

لوله یکسر سوکت | لیست قیمت نمایندگی فروش انواع لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت و معمولی

لوله یکسر سوکت لوله یکسر سوکت پوش فیت معمولی لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت لوله یکسر سوکت نوعی از لوله و اتصالات پوش فیت می باشد که دارای یکسر مادگی و دارای اورینگ است و در مواقعی استفاده می شود نیازی به دو سر مادگی و یا لوله دو سر سوکت نباشد لوله و اتصالات پوش فیت به دلیل سهولت و سرعت در ...