انواع زانو پلیکا

زانو پلیکا | لیست قیمت انواع زانویی لوله پلیکا

زانو پلیکا زانو پلیکا نوعی اتصال لوله پلیکا می باشد که برای تغییر مسیر  لوله پلیکا مورد استفاده قرار می گیرد و البته در دو زاویه 45 درجه و 90 درجه تولید می گردد. زانو خم پلیکا 90 درجه زانو پلیکا 45 درجه زانو پلیکا 90 درجه زانویی لوله پلیکا 45 درجه زانو پلیکا 90 درجه زانو خم لوله پلیکا 90 ...