اتصالات فاضلابی پلی اتیلن

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی شرکت پلی رود اتصال

اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی پلی رود اتصال اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی شامل اقلام زیر می باشد: سه راه جوشی 45 درجه - سه راه جوشی 90 درجه - موفه کوتاه - موفه بلند - درپوش تست - زانو جوشی 90 درجه - زانو جوشی 45 درجه - تبیدیل جوشی - دریچه بازدید - سیفون - سیفون تبدیل تقریبا ...