آبیاری قطره ای کشاورزی

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن آبیاری قطره ای شرکت پلی رود اتصال

اتصالات پلی اتیلن آبیاری قطره ای طرز كار كلی سيستم آبیاری قطره ای : در آبیاری قطره ای آب از يك شبكه لوله كم فشار به صورت يك الگوي از قبل تعيين شده ، پخش مي گردد. وسيله خروج آب به خاك » قطره چكان « نام دارد . قطره چكانها از طريق يك نازل باريك يا مسير جريان طويل ، فشار موجود در ...